banner

Personalliggare i Byggbranschen

2015-12-18

Personalliggare i Byggbranschen från 1 januari 2016.

 

Byggherrens skyldigheter:

  • anmäla till Skatteverket före byggverksamheten påbörjas
  • anmäla ändringar av anmälda uppgifter
  • tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare
  • hålla "den samlade" personalliggaren tillgänglig för Skatteverket
  • anmäla avslut av byggverksamheten

 

Byggföretagets skyldigheter:

  • föra personalliggare över all personal
  • hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket och byggherren
  • bevara uppgifterna i personalliggaren

 

Uppfylls inte dessa krav utfaller kontrollavgifter.

 

För mer information se Skatteverkets hemsida

http://www.skatteverket.se/


Tillbaka

Gröna gatan 5
311 31 FALKENBERG
Tel: 0346-170 40
Fax: 0346-125 57
Epost: info@jthrevision.se

Klicka här för karta »