banner

Revision


Revision innebär att en utomstående person, revisorn, går igenom bolagets räkenskaper och förvaltning. Revisorn uttalar sig sedan i revisionsberättelsen som tillsammans med årsredovisningen skickas till Bolagsverket. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är alltså offentliga handlingar.
 

Tidigare skulle alla aktiebolag enligt lag revideras. För de minsta aktiebolagen är numera detta frivilligt. För dessa företag räcker det alltså att skicka in en årsredovisning till Bolagsverket – revisionsberättelsen är inte längre obligatorisk.
 

Det kan vara idé att behålla revisionen även om det enligt lag inte behövs. En orsak till det skulle kunna vara att företagets intressenter behöver revisionen för att få bättre beslutsunderlag. En vanlig sådan situation är när företaget behöver låna. Då kan det vara en fördel att presentera reviderade siffror. Utgångspunkten i den här frågan är givetvis kundens behov. Har bolaget till exempel inget lånebehov kan det finnas skäl att ta bort revisionen. Vi hjälper gärna till med dessa överväganden.

 

 

 

Gröna gatan 5
311 31 FALKENBERG
Tel: 0346-170 40
Fax: 0346-125 57
Epost: info@jthrevision.se

Klicka här för karta »